Opłaty

Członkowie Klubu mają obowiązek uiszczać comiesięczną składkę członkowską:

- w przypadku grup trenujących raz w tygodniu90 zł miesięcznie

- w przypadku grup trenujących dwa razy w tygodniu130 zł miesięcznie

- w przypadku grup trenujących trzy razy w tygodniu150 zł miesięcznie

Miesiące wakacyjne są nieskładkowe.

 

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązuje opłata 25,50 tytułem ubezpieczenia. Ubezpieczenie obowiązuje tylko na zajęciach.

OWU_NNW_PLUS_v2

 

 

 

W klubie MUSU obowiązują następujące zasady:

1. Każdy nowy uczestnik może skorzystać z jednego treningu próbnego – bezpłatnego. Przed udziałem w treningu należy poinformować trenera prowadzącego o nowym uczestniku. Na miejscu dostępny jest FORMULARZ UCZESTNIKA ZAJĘĆ (JEDNO WEJŚCIE – TRENING PRÓBNY), który wypełniony należy przekazać trenerowi przed treningiem.

2. Aby móc kontynuować treningi judo trzeba zostać członkiem Klubu. Członkostwo nabywa się  poprzez wypełnienie formularza DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UKS MUSU WARSZAWA (komplet dokumentów – formularz wraz z regulaminem i informatorem dostępny jest w Klubie). Bez dostarczonej deklaracji uczestnik nie zostanie dopuszczony do zajęć.

3. Członkostwo w Klubie wiąże się z opłacaniem składek członkowskich.

 

Uchwała Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Musu Warszawa

nr 22/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. 

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Musu Warszawa na posiedzeniu Zarządu podjął uchwałę o zmianie wysokości składek członkowskich sekcji judo na następujące:

w miesiącach I – VI oraz IX – XII

- w przypadku grup trenujących raz w tygodniu – 90 zł miesięcznie

- w przypadku grup trenujących dwa razy w tygodniu – 130 zł miesięcznie

- w przypadku grup trenujących trzy razy w tygodniu – 150 zł miesięcznie

 

Składka członkowska jest kwotą uśrednioną, stałą, niezależną od faktycznych obecności dziecka w zajęciach.

Składka członkowska jest uiszczana tylko i wyłącznie na niżej podane konto bankowe:

Nr konta 27 2490 0005 0000 4500 4576 7305
Dane:  Uczniowski Klub Sportowy Musu Warszawa Ul. Wańkowicza 7/119 02-796 Warszawa
Tytułem:  składka członkowska, imię i nazwisko uczestnika, okres, za który dokonywana jest opłata
np. składka członkowska Jan Kowalski wrzesień 2011
Składkę członkowską należy opłacać do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący (system zaliczkowy). Wysokość składki członkowskiej jest stała w zależności od deklarowanej ilości zajęć dziecka w miesiącu oraz niezależna od faktycznych obecności uczestnika na zajęciach. Po tym terminie (po 10 każdego miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.

 

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW.

Badania sportowe:

Uczestnicy z grup z godzin 15.45, 16.30, 10.30 i 11.15 muszą dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań.
Uczestnicy z grup z godzin. 17.15, 18.15, 18.45 muszą posiadać aktualne badania sportowe z Poradni Medycyny Sportowej.